Jak vypovědět povinné ručení

povinne-ruceni

Povinné ručení je předmětem častých změn, protože se jedná o typ pojistné smlouvy, na kterém může rodina uspořit zajímavé částky. Správným výběrem povinného ručení a optimálním nastavením podmínek získáte nejen potřebnou pojistnou ochranu, ale také zajímavé finanční podmínky. Pokud jste si novou pojišťovnu vybrali, jak ukončit povinné ručení?

Smlouva o povinném ručení

Většina smluv o povinném ručení je sjednávána na dobu neurčitou s tím, že se každý rok automaticky prodlužuje.
Uzavřete-li pojistnou smlouvu například 12. 1. 2015, pojistné období končí vždy k 11. lednu daného roku. Pokud pojišťovnu neinformujete o tom, že chcete smlouvu vypovědět, bude vám automaticky prodloužena.
Vypovědět smlouvu o povinném ručení je možné pouze na základě písemné výpovědi s tím, že je třeba počítat s podmínkami, které musí být splněny.

Jak na výpověď povinného ručení

První způsob, kterým můžete vypovědět smlouvu o povinném ručení, výpověď na konci pojistného období. Abyste plnili všechny podmínky a vaše smlouva byla skutečně v daném termínu vypovězena, je třeba zaslat ji pojišťovně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.
Další možnost, kterou máte, je vypovědět smlouvu do dvou měsíců od uzavření smlouvy – protože jste zaplatili pojistné minimálně na tři měsíce dopředu, bude vám přeplatek vrácen. Smlouva končí po uplynutí 8denní lhůty po doručení výpovědi.

Třetí možnost je výpověď smlouvy tři měsíce od oznámení vzniku pojistné události, i v takovém případě vám bude vrácen případný přeplatek. Smlouva bude ukončena měsíc po doručení výpovědi.

Další možnost k ukončení výpovědi máte, pokud pojišťovna navýší pojistné – pak máte měsíc na zaslání výpovědi, pojistná smlouva bude ukončena s koncem pojistného období.

Poslední možnost je situace, kdy vaše vozidlo změní vlastníka – pak stačí poslat kopii kupní smlouvy a výpověď smlouvy, pojistná smlouva bude ukončena ke dni doručení.

Další podobné rady