Jak vychovávat děti bez otce

vychova-bez-otce

Ideální rodinou je rodina úplná. Mnoho dětí však zůstává po rozvodu pouze se svou matkou a na tu připadne nelehký úkol – vychovat svého potomka či potomky bez otce.

Důvody, proč matka vychovává dítě bez otce

Tyto důvody mohou být různé: dítě již otce nemá nebo otec o jeho existenci ani neví, otec nejeví o dítě zájem nebo otec z nějakého důvodu svého potomka vychovávat nemůže.

Co by si měla každá matka uvědomit

Její dítě potřebuje mužský vzor, zejména pro vznik mužské identity je nezbytný.
Dítěti hrozí tzv. paternální deprivace, což je strádání při nedostatku otcovské péče.
Přítomnost otce v rodině celou skupinu obohacuje a matce dodává psychickou podporu.

Nepřítomnost otce může způsobovat nepříznivou finanční situaci, zejména pokud je matka nezaměstnaná nebo jí například dítě onemocní.

Jaké rady mohou matce při výchově dětí bez otce pomoci

Po rozvodu je preferována výchova dětí matkou, i v případě, kdy jsou oba rodiče zhruba stejně kompetentní. Proto by po rozvodu žena mohla zvážit tak zvanou střídavou péči. Počet dětí svěřených do střídavé péče se od poloviny minulého století navýšil, což svědčí o její popularitě. Tato možnost je vhodná tehdy, když otec jeví o dítě zájem.

Využívat možnosti hlídání prarodičů nebo tak zvaných hlídacích babiček, aby matka nabrala energii pro každodenní péči o dítě nebo vyřídila nezbytnosti, například na úřadech nebo u svého lékaře.

Hospodařit s finančními prostředky s rozvahou, příliš neutrácet – péče o dítě je finančně náročná a bydlení také není zadarmo. V případě nutnosti se obrátit na příslušný úřad a nechat si vyplatit dávky, na které má nárok.

Snažit se být dítěti autoritou, ale zároveň partnerem a rádcem jak v ženských, tak v mužských záležitostech.
Zapojit dítě do volnočasových aktivit, kde budou mít vedoucí mužského pohlaví.

Nechat trávit dítě nějaký čas s prarodiči, zejména s dědečkem, pokud má o vnouče zájem a chce se mu věnovat.

Ať už jsou důvody výchovy dětí bez otce jakékoli, platí, že matka i dítě jsou ve složitější životní situaci než jedinci v rodině úplné.

Další podobné rady