Jak dostat ze zaměstnavatele výplatu

vyplata

Být zaměstnancem mé své nesporné výhody. Každý měsíc výplata, placená dovolená, výhody zaručené zákoníkem práce. Co když ale jedna z těchto premis neplatí, co když výplata jednou nepřijde? Jaké má zaměstnanec možnosti bránit se?

Do kdy musí zaměstnavatel zaplatit výplatu

Podle zákoníku práce musí zaměstnavatel vyplatit mzdu, plat nebo jejich náhradu, případně jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Jak je vidět, zaměstnanec má sice nárok na mzdu, ale stačí, aby zaměstnavatel uhradil její poměrnou část.

Pokud však zaměstnavatel výplaty nepošle, má zaměstnanec právo svůj pracovní poměr okamžitě zrušit. Jedná se totiž o překážku na straně zaměstnavatele, pro kterou je možné okamžitě ukončit pracovní poměr. Navíc zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši dvou měsíčních platů.

Jak je to se splatností výplaty?

Do kdy je vůbec výplata splatná? Podle zákona náleží odměna za vykonanou práci až po jejím vykonání, tedy nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy zaměstnanci na výplatu nárok vznikl. Odměna za práci vykonanou v lednu je tak splatná do konce února nejpozději.

Pokud byste v tomto případě nedostali výplatu ani 15. února, máte možnost okamžitě zrušit váš pracovní poměr.

Jak okamžitě zrušit pracovní poměr kvůli nevyplacení mzdy nebo platu

I v případě zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu je nutné podat písemnou výpověď. Můžete ji buď poslat doporučeně poštou na adresu zaměstnavatele, nebo ji donést osobně – v takovém případě se doporučuje si nechat potvrdit přijetí výpovědi.

Zaměstnavatel nemá v tomto případě možnost vaši výpověď odmítnout nebo nepřevzít. Ve svém vlastním zájmu si nechte potvrdit i výčet dlužných mezd, která můžete později po zaměstnavateli vymáhat.

Další podobné rady